Специални телфери

Нашият конструкторски екип и технологични възможности ни дават възможността да разработваме решения с по-висока стойност за клиентите.

Ние можем на създадем продукти срещайки специални изисквания на проекта използвайки ефективността на нашето производство и технологии:

  • Височини на подем – до 150м
  • Възможност за работа в специални или агресивни среди
  • Максимално използване на строителната височина
  • Монорелсови телфери над 20т
  • Телфери за предвижване по криволинеен монорелсов път
  • Транспортиране на течен метал (EN 14492-2)
  • Скорости на подем в зависимост от приложения товар – до 5 различни скорости на телфер

Научи повече