Инженеринг и развой

Опитен екип от инженери отговаря нашите продукти да отговарят на пазарните стандарти и клиентските изисквания.

Здравата конструкция на изделията, изпитана във времето, дава на клиента допълнителна сигурност, надеждност и дълъг живот на изделието. Нашият надежден дизайн е резултат от милиони часовете натрупана работа през десетилетията в различни точки на света и в различни експлоатационни условия. Нашите съоръжения за тестване са важна част не само да развитие на нови продукти, но и също така за проверка на стандартни изделия.