Производство

Произвеждайки електротелфери близо 60 години, Подем е един от най-опитните в света.

Внесохме пълна експертиза в производството на подемни съоръжения, тъй като почти всички части и компоненти се произвеждат при нас.

Подемкран има най-големия капацитет на производство за въжени електротелфери в Европа. Ние вкарахме модерни технологии и машини, за да гарантираме високо качество на произведените компоненти спрямо Европейските норми. Големият конструкторски екип и интегрираното производство позволява лесна адаптация към клиентските изисквания. Ние постоянно подобряваме нашата производствена ефективност и търсим решения да постигне оптимална себестойност за конкурента цена.