Подемкран ООО – промяна

На 20 юли 2017 година, Подемкран АД придоби 100 % от собствеността на регистрираното в Руската Федерация дружество Подемкран ООО. Нова пазарна и продуктова политика на московското дружество ще бъде определена до края на 2017.