Liên hệ

Podemcrane AD

Nhà máy

Số 1 phố General Nikolov
5300 Gabrovo, Bulgaria
Điện thoại: + 359 66 801 375
office@podem.bg

Yêu cầu báo giá

Vui lòng sử dụng mẫu yêu cầu báo giá.

Hỗ trợ kỹ thuật

support@podem.bg

Phụ tùng

Vui lòng sử dụng mẫu yêu cầu chào giá phụ tùng.

Các nhà phân phối

Địa chỉ liên hệ mạng lưới phân phối của chúng tôi trên thế giới, Quý khách hàng truy cập thông tin liên hệ của nhà phân phối.