Các bộ phận cầu trục

Hiện nay để hiện đại hóa sản phẩm cầu trục hoặc phục vụ công tác lắp đặt mới, Podem đã sản xuất hàng loạt các chi tiết và chú ý tới hiệu quả loại cầu trục công nghiệp.

Sử dụng các chi tiết tời điện của chúng tôi, khách hàng có thể tự thiết kế dầm biên, xe con, cụm chạy….hoặc chỉ sử dụng để làm thương mại.

Các linh kiện cầu trục của chúng tôi có thể được thiết kế riêng để phù hợp với các yêu cầu khác nhau của từng khách hàng.

Khám phá thêm