Cụm bánh xe

Các cụm bánh xePodem cung cấp là giải pháp kỹ thuật thay thế cho các loại dầm biên, xe con dầm đôi hay bất kỳ giải pháp di chuyển nào khác.

Có hai loại ký hiệu cụm bánh xe:

Loại ký hiệu BC

thiết kế bánh xe tương tự như dầm biên của Podem. Bánh xe được đúc bằng gang hình cầu (GGG 70) và phần cơ khí từ thép. Đường kính bánh xe từ 160 đến 500mm. Áp lực bánh xe tối đa = 20 000kg.

Loại ký hiệu PB

thiết kế bánh xe vạn năng với phạm vi ứng dụng rộng rãi, đây là thiết kế của năm 2020. Bánh xe được đúc bằng gang hình cầu ( GGG70) nhưng vẫn có phần gia công cơ khí. Nhiều lựa chọn để kết nối và cố định bánh xe. Đường kính bánh xe 200, 250,315mm. Áp lực bánh xe tối đa 20 000kg. Sau khi lắp bánh xe vào dầm biên, cụm bánh xe có thể di chuyển và căn chỉnh ngang.

Những yêu cầu cung cấp cụm bánh xe bao gồm:

  • Áp lực định danh bánh xe, kg
  • Chế độ làm việc

Tốc độ di chuyển cầu trục.

Khám phá thêm