Hệ thống màn hình hiển thị

Bộ giới hạn tải trọng và hệ thống màn hình ALP200 là một tiêu chuẩn cho một số loại tời của Podem. ALP200 là một bộ giới hạn tải trọng điện tử với tính năng ghi lại chỉ số tải trọng và điều khiển cho phù hợp. Bộ giới hạn tải trọng cung cấp thông số kỹ thuật nhất định và ghi lại tải trọng của tời nâng.

Đăng nhập vào dữ liệu:

  • Thời gian làm việc an toàn (FEM 9.755)
  • Số lượng thao tác
  • Số lượng quá tải
  • Số lượng động cơ quá nóng
  • Ghi lại 1000 lần quá tải ngày giờ
  • Kích hoạt cảnh báo kiểm tra tiếp theo theo số giờ và / hoặc ngày.

Dữ liệu này có thể được theo dõi bằng việc sử dụng máy tính điều khiển từ xa.

Khám phá thêm