Pa lăng dầm đôi

Tải trọng của pa lăng dầm đôi từ 2 tấn đến 100 tấn.

Chúng tôi đã đưa ra giải pháp cho loại cầu trục làm việc ở chế độ nặng là thiết kế sử dụng hai bánh xe không cần bảo trì.

Double-rail hoist Podem

Loại tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm:

  • Sử dụng một hoặc 2 tời chạy trên cùng một xe con.
  • Tùy theo thiết kế và ứng dụng của nhà xưởng để điều chỉnh pa lăng dầm đôi hoạt động song song hoặc vuông góc với dầm chính.
  • Để đáp ứng nhu cầu nâng hạ vật liệu quá khổ khách hàng có thể lựa chọn sử dụng hai tời hoặc hai xe con.

Ứng dụng ngoài trời.

Khám phá thêm