Tầm nhìn chiến lược

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy chuyên cung cấp thiết bị nâng hạ và phụ tùng thay thế cho các tập đoàn, các công ty sản xuất thiết bị nâng hạ và người sử dụng trên toàn cầu.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là TÂM và TÍN

  • TÍN: Chúng tôi luôn đặt chữ Tín hàng đầu. Chữ TÍN là triết lý xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Công ty chúng tôi.
  • TÂM: + Lấy khách hàng làm trung tâm.